Petr Hostaš


 

Petr Hostaš je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře ČÍŽEK HOSTAŠ. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s vyznamenáním (Mgr., 1995); titul doktor práv získal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (JUDr., 2007). Advokátní zkoušku složil v roce 1998 a od 1.1.1999 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Působil v advokátní kanceláři Fiala, Profous, Maisner a spol. (1995-2000). Od roku 2001 do roku 2003 provozoval samostatnou advokátní praxi.

V dosavadní praxi se mimo běžnou obchodněprávní agendu zabývá projekty systémové integrace včetně problematiky licenčních smluv a komplexních právních služeb v oblasti informačních technologií, právy duševního vlastnictví, problematikou služeb elektronických komunikací a konečně problematikou doménových jmen. Podílel se na řadě akvizic v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Zabývá se komplexním právním zajištěním provozu systému registrace doménových jmen v ČR a je rozhodcem pro spory o doménová jména .EU a .CZ.

Petr Hostaš je členem sekce pro právo duševního vlastnictví České advokátní komory, rozhodcem a členem předsednictva stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a rozhodcem ADR centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen .EU.

> vizitka

Zobrazit profil na LinkedIn